Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Potni list Republike Slovenije /

Potni list Republike Slovenije

KAKO PRIDOBITE BIOMETRIČNI POTNI LIST?

Vlogo za izdajo potnega lista lahko vloži državljan Republike Slovenije na katerikoli upravni enoti v RS oziroma na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini.

Za nov potni list NI MOGOČE zaprošati na častnih konzulatih.

OSEBNA PRISOTNOST
Vlogo za nov potni list mora državljan VLOŽITI OSEBNO na veleposlaništvu, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Uradna oseba državljanu, starejšemu od 12 let, odvzame tudi prstna odtisa.

POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI PRED PODAJO VLOGE ZA NOV POTNI LIST

Urejeni podatki v registru stalnega prebivalstva
Vse zadeve, ki jih urejate pred organi tuje države (osebna imena, poroke, stalna prebivališča) je potrebno naknadno vpisati tudi v slovenske registre.

Osebno ime - če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili ime s poroko, morate pred izdajo novega potnega lista z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa poroke.

Urejeno stalno prebivališče – v slovenskih potnih listih je navedeno tudi stalno prebivališče imetnika potnega lista. Vsak državljan Republike Slovenije mora v skladu s predpisi Republike Slovenije v slovenskih registrih imeti zavedeno zadnje stalno prebivališče.  

TERMIN
Konzularni oddelek deluje na podlagi sistema naročanja.

Uradne ure so v ponedeljek od 9.30 do 12.30, sredo od 9.30 do 12.30 in od 15.00 do 17.00
ter v petek od 9.30 do 12.30.

KAJ MORATE PRINESTI S SEBOJ?
 1. Vaš stari potni list Republike Slovenije oziroma, če potnega lista nimate, drug osebni dokument s fotografijo.
 2. Fotografijo, ki ustreza zahtevam za izdelavo biometričnih potnih listov: 
  - velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm
  - obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije
  - ozadje naj bo svetlomodro, nikakor ne belo
 3. Izpolnjeno vlogo za izdajo potnega lista - vloga
 4. Konzularno takso (možno plačilo v gotovini ali s kartico).
 • otroci do 3. leta starosti (3-letna veljavnost): 57 CHF + vloga 7 CHF
 • otroci od 3. do 18. leta starosti (5-letna veljavnost): 77 CHF + vloga 7 CHF
 • odrasli (10-letna veljavnost): 120 CHF + 7  vloga CHF
POGREŠITEV, IZGUBA ALI KRAJA POTNEGA LISTA

Če ste potni list izgubili, so vam ga ukradli ali ga pogrešate in se vam je to zgodilo v tujini, lahko naznanitev opravite najpozneje v 30 dneh na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali v 8 dneh po vrnitvi v Slovenijo na upravni enoti.

Slovenski državljan pogrešitev potnega lista najprej prijavi policiji (Verlustanzeige, avis de perte, avviso di perdita). S tem se imetniki zavarujete pred morebitnimi zlorabami pogrešanega dokumenta. S policijskim zapisnikom se potem osebno zglasite na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kjer podate izjavo o okoliščinah odtujitve dokumenta in kjer se sestavi zapisnik. Naznanitev izgubljenega potnega lista je oproščena plačila takse.

Taksa za izdajo duplikata potnega lista je dvojna, v primeru večkratne pogrešitve pa večkratna. V primerih pogoste pogrešitve potnega lista zakon omogoča izdajo potnega lista z omejeno veljavnostjo (le eno leto).