Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Potni list Republike Slovenije /

Potni list Republike Slovenije

Potni list

Od junija 2009 izdaja Republika Slovenija potne liste z biometričnim zapisom dveh prstnih odtisov. Zato morate slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivate, vlogo za nov potni list predati osebno na Veleposlaništvu RS v Bernu. Pri otrocih do 12 let se prstnih odtisov ne zajema, zato lahko zanje potni list uredite tudi na konzularnih dnevih v Zürichu.

Za nov potni list morate predložiti eno biometrično fotografijo (glej merila spodaj) in stari potni list. Če potnega lista nimate ali če ta še ni bil izdan, predložite veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, na primer rojstni list. Ob vlogi za nov potni list z desetletno veljavnostjo je treba plačati takso*. Otroci od 3 do 18 leta starosti dobijo potni list s petletno veljavnostjo, otroci do 3. leta starosti pa s triletno veljavnostjo. Prosilci, starejši od 8 let, se morajo na vlogo podpisati.

Postopek za pridobitev novega potnega lista traja približno dva tedna. Prosilec ob vložitvi vloge za nov potni list navadno odda star potni list in ga dobi nazaj uničenega skupaj z novim potnim listom. V kolikor svoj stari potni list še potrebujete do izdaje novega, lahko tega obdržite do prejema novega potnega lista. Vrnjen star potni list je pogoj za prejem novega.

Takse*:
• otroci do 3. leta starosti: 60 CHF + vloga 8 CHF
• otroci od 3.–18. leta: 83 CHF + vloga 8 CHF
• odrasli (10-letna veljavnost): 128 CHF + vloga 8 CHF

Pravna podlaga: Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije

Merila za ustrezno biometrično fotografijo
• velikost: 3,5 x 4,5 cm
• levo, desno in zgoraj mora biti od glave do roba 3–5 mm praznega prostora
• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro
• oseba ne sme kazati zob
• glava poravnana, nos na sredini slike
• ostrina in kontrast sta pomembna
• obraz enakomerno osvetljen in brez senc
• okvirji očal ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti viden odsev
• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač, najbolje jih je slikati leže
• pri svetlolasih ali belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika

Nova serija biometričnih potnih listin

Obveščamo vas, da bo Republika Slovenija v ponedeljek, 12.12.2016, pričela izdajati novo serijo biometričnih potnih listin z nadgrajenimi varnostno-zaščitnimi elementi in z jezikovno prilagoditvijo podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Po zunanjem izgledu se nove potne listine ne bodo spremenile.

Potne listine, ki so izdane na starih obrazcih, bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti.

Nove potne listine se bodo po 12.12.2016 izdajali samo še na obrazcih z 32 stranmi. Sprememba je posledica nizkega števila vlog za izdajo potnih listin na obrazcih z 48 stranmi.

Zaradi nove fotografije imetnika na tretji strani, v potne listine, izdane po 12.12.2016, ne bo mogoče vpisati dveh sprememb naslova prebivališča posameznika, temveč je predviden prostor za samo en vpis spremembe naslova.

Konzularne takse se za nove potne listine ne bodo spremenile.

Več o biometričnih fotografijah

Pogrešitev, izguba ali kraja potnega lista

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (UL RS 44/2008 z dne 07.05.2008) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (UL RS 44/2008 z dne 07.05.2008) preklic pogrešanega, izgubljenega ali odtujenega potnega lista ni potreben.
Izgubo, pogrešitev ali krajo potnega lista morate slovenski državljani sicer še vedno naznaniti upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Slovenski državljan pogrešitev potnega lista najprej prijavi policiji (Verlustanzeige, avis de perte, avviso di perdita). S tem se imetniki zavarujete pred morebitnimi zlorabami pogrešanega dokumenta. S policijskim zapisnikom se potem osebno zglasite na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kjer podate izjavo o okoliščinah odtujitve dokumenta in kjer se sestavi zapisnik.
Naznanitev izgubljenega potnega lista je oproščena plačila takse.

V primeru izgube starega (temnomodrega) potnega lista preklic ni potreben.
Taksa za izdajo duplikata potnega lista je dvojna, v primeru večkratne pogrešitve pa večkratna. V primerih pogoste pogrešitve potnega lista zakon omogoča izdajo potnega lista z omejeno veljavnostjo (le eno leto).