Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Sprememba naslova bivališča /

Sprememba naslova bivališča

 

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bernu lahko uredite prijavo spremembe stalnega ali začasnega prebivališča. Obveznost prijave spremembe prebivališča izhaja iz Zakona o prijavi prebivališča, na podlagi katerega so slovenski državljani v tujini dolžni tudi:


•PRIJAVITI STALNI NASLOV V TUJINI, kadar se za stalno odselijo iz Slovenije in sporočiti morebitne kasnejše spremembe naslova v tujini zaradi selitve;


•PRIJAVITI ZAČASNI NASLOV V TUJINI, kadar se začasno naselijo v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasni naslov, v kolikor to želi;

Stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov.

Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati. 

Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v Sloveniji ali stalni naslov v tujini, ne pa obeh hkrati. Posameznik s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) ima lahko začasen naslov v tujini, ne more pa imeti hkrati stalnega naslova v tujini in začasnega naslova v tujini (v tujini je lahko zgolj stalno ali začasno) kakor ne more imeti hkrati prijavljenega začasnega prebivališča v RS in začasnega naslova v tujini.

Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja RS. Šesti odstavek 14. člena Zakona o  prijavi prebivališča določa, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

Prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini je potrebno sporočiti najpozneje v 15 dneh od naselitve oz. spremembe. Prav tako je pomembno, da se sporoči tudi spremembe, ki so administrativne narave, kot je npr. sprememba naziva ulice ipd. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo (registrsko poimenovanje: vnaprej datiran dogodek). Pri tem zakon ne postavlja časovne omejitve koliko prej je lahko odhod javljen.

 

Obrazci:

- prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini za polnoletno osebo - tukaj.

- prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini za mladoletno osebo - tukaj.

Odjava stalnega prebivališča v RS ne zadostuje, da se fizični osebi prizna status nerezidenta v davčnem smislu.