Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Volitve in glasovanja v Sloveniji /

Volitve in glasovanja v Sloveniji

 

Tudi v tujini živečim volilnim upravičencem se nudi možnost sodelovati na slovenskih volitvah in glasovanjih.

 

Izseljenci, t.j. Slovenski državljani, ki imajo stalno bivališče prijavljeno na naslovu v Švici ali Kneževini Liechtenstein in so že vpisani v evidenco volilnih upravičencev, so pred vsakimi volitvami oz. glasovanjem pisno obveščeni. 

V kolikor izseljenci še niso vpisani v evidenci volilnih upravičencev, je potrebno najprej urediti registracijo pri pristojni upravni enoti v Sloveniji. Vpis v evidenco volilnih upravičencev lahko uredijo tudi preko veleposlaništva (-> obrazec "Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice").

 

Zdomci, t.j. Slovenski državljani, ki imajo stalno bivališče prijavljeno na naslovu v Sloveniji, so vpisani v volilnem imeniku svojega volilnega okraja v Sloveniji in vabilo na volitve običajno dobivajo na naslov v Sloveniji. 

V kolikor zdomci ne želijo glasovati na volišču matične države, obstaja možnost, da glasujejo po pošti ali na volišču veleposlaništva, pod pogojem, da so Državni volilni komisiji pravočasno posredovali zahtevek. Ustrezni obrazci in navodila so po objavi volitev oz. referenduma dosegljivi na spletnem naslovu Državne volilne komisije www.dvk.gov.si.

 

Razume se, da so vse informacije in gradiva glede volitev in glasovanj v Sloveniji na voljo izključno v slovenskem jeziku.