Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Davčna zakonodaja /

Davčna zakonodaja

Zakon o dohodnini - ZDoh-1, ki se je začel uporabljati s 01.01.2005, in Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (UL RS 117/2006 in 10/2008), ki se uporablja od 01.01.2007 dalje, določata, da  je  davčna obveznost odvisna od statusa rezident oz. nerezident (6. in 7. člen ZDoh-2)

  • Rezident Slovenije je zavezan za plačilo dohodnine po načelu obdavčitve po svetovnem dohodku.
  • Nerezident Slovenije je dolžan v Sloveniji plačati samo dohodek dosežen na območju Republike Slovenije.

Obvestilo davčnim zavezancem ob odhodu iz Republike Slovenije (Ministrstvo za Finance, Davčna uprava RS)

Davčni postopek pa je urejen z Zakonom o davčnem postopku, ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006)

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bernu je Davčni urad Republike Slovenije (DURS) zaprosilo za pojasnilo glede obdavčitve fizičnih oseb v Sloveniji in sicer za pojasnila v zvezi z:

  • dohodnino za rezidente in nerezidente Slovenije (obdavčitev dohodkov iz naslova dela, obdavčitev pokojnin in odškodnin, obdavčitev dividend in obresti, obdavčitev dohodka iz naslova oddajanja v najem nepremičnin)
  • obdavčitvijo nepremičnin v Sloveniji
  • davčno obveznostjo ob prodaji nepremičnine

 >>> Pojasnilo Davčnega urada Republike Slovenije št. DT - 4217-136/2008-2-0112-08 z dne 17.04.2008

Pridobitev statusa nerezidenta za slovenske državljane, ki prebivajo v Švici

Da se fizični osebi prizna status nerezidenta, mora le-ta kot prvo odjaviti stalno prebivališče v Sloveniji. >>>

Nato mora fizična oseba pristojnemu davčnemu uradu predati vlogo za ugotovitev nerezidentskega statusa. >>>

Navedenemu obrazcu je treba priložiti potrdilo o bivališču, eventualno pogodbo o zaposlitvi, dokument o zdravstvenem zavarovanju ter kopije drugih dokumentov, na podlagi katerih bo davčni organ skupaj z odjavljenim prebivališčem v RS lahko odločil, da je oseba nerezidentka Slovenije v davčne namene.

 

Koristna povezava: Finančna uprava RS>>>