Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Pokojnina  /
Švicarska pokojnina

 

AHV (1. steber)

Zakon:

Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti; Bern, 10.04.1996; ratificirana s strani R Slovenije z zakonom, 01.10.1996; objavljena  v Ur.l. RS-MP, 17/96 (Ur. l. RS, št. 62/96), velja od 01.08.1997.

 

Vsebina:

Ureja pravice in obveznosti slovenskih državljanov do AHV in IV.

 

Uveljavitev pravice za pokojnino in informacije:

Schweizerische Ausgleichskasse

Av. Edmond-Vaucher 18

Postfach 3100

CH - 1211 Genf 2

Tel: 022 / 795 91 11

Faks: 022 / 797 15 01

 

Internet: www.ahv.admin.ch

(Zentrale Ausgleichsstelle –> Schweizerische Ausgleichskasse)

BVG – Pensionskasse (2. steber)

Kratka informacija o posledicah širitve sporazuma o prostem pretoku oseb med Švico in EU na nove članice EU glede 2. stebra pokojninskega zavarovanja:

 

Po 01.06.2007 bodo slovenski državljani, ki zapuščajo Švico in se preselijo v državo članico EU, lahko zahtevali izplačilo kapitala iz 2. stebra samo pod pogojem, če ne bodo v novi državi stalnega bivališča več podvrženi obveznemu pokojninskemu zavarovanju. Omejitev se ne nanaša na nadobvezni del kapitala. Obvezni del kapitala iz 2. stebra je v tem primeru treba vplačati na pooblaščeno švicarsko institucijo (Freizügigkeitseinrichtung) in urediti poseben račun ali polico (Freizügigkeitskonto oder Freizügigkeitspolice).

 

Iz tega izhaja, da bodo slovenski državljani, ki izpolnjujejo po zakonskih predpisih po BVG pogoje za starostno pokojnino (po 01.01.2006 je nova starostna meja 58 let) in ob povratku v Slovenijo ne bodo več opravljali poklicne dejavnosti, torej ne bodo podvrženi obveznemu pokojninskemu zavarovanju, tudi po 01.06.2007 lahko dvignili starostni kapital, pod pogojem seveda, da to pravilnik zavarovalniške ustanove, pri kateri imajo 2. steber pokojninskega zavarovanja, dovoljuje. Izplačilo starostnega kapitala oz. pokojnine ureja 37. člen Zakona BVG, ki v 2. odstavku določa, da mora zavarovalniška ustanova na zahtevo zavarovanca izplačati najmanj četrtino starostnega kapitala. Zavarovalniška ustanova ima pa po odstavku 4a, 37. člena  o Zakonu BVG možnost, da v svojem pravilniku predvideva izplačilo večjega dela kapitala oz. celotnega kapitala.

 

Glede na razlike v pravilnikih posameznih zavarovalniških ustanov priporočamo, da se za  informacije o 2. stebru pokojninskega zavarovanja obrnete neposredno na zavarovalniško ustanovo, pri kateri imate 2. steber pokojninskega zavarovanja. Podatek o ustanovi lahko pridobite od delodajalca. Vaša zavarovalniška ustanova vam je dolžna dostaviti izpisek iz vašega računa s kapitalom iz 2. stebra in vam lahko posreduje podrobne informacije o določilih v pravilniku, npr. glede izplačevanja kapitala, čakalnega roka, itd.

 

Povezave in naslovi:

Splošne informacije o BVG: Bundesamt für Sozialversicherung, www.bsv.admin.ch

Zakon BVG: Systematische Sammlung des Bundesrechts: www.admin.ch/ch/d/sr/831_40/index.html

Informacije o prepovedi izplačila kapitala po 01.06.2007:

http://www.sfbvg.ch/de/verbindungsstelle/verbindungstelle_home.html

Verbindungsstelle Sicherheitsfonds BVG; Belpstrasse 23; Postfach 5032; 3001 Bern

Telefon:+41 31 320 61 75; Fax:+41 31 320 68 43; E-Mail:info(at)verbindungsstelle.ch

Freiwillige Vorsorge (3. steber)

Informacije dobite pri banki ali zavarovalnici, s katero ste sklepali pogodbo.  

Uveljavitev pravice do slovenske pokojnine

Uveljavitev pravice do slovenske pokojnine ureja Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti.

Slovenski državljani, ki živijo v Švici,  se za uveljavitev pravice do slovenske pokojnine lahko obrnejo na  

Schweizerische Ausgleichskasse, Av. Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Genf 28

Tel. 022-7959111, Fax 022-7959603

Švicarska kompenzacijska blagajna bo vlagatelju posredovala dodatne informacije in obrazec za vlogo. Omenjena ustanova bo vlogo nato posredovala Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, ki bo vlogo obravnaval in odločbo neposredno dostavil vlagatelju.

Švicarska kompenzacijska blagajna>>>

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS>>>