Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Vrnitev v Slovenijo /

Vrnitev v Slovenijo

Carinsko potrdilo

Slovenski državljani, ki definitivno zapuščajo Švico oz. Kneževino Liechtenstein lahko za potrdilo o oprostitvi plačila carine in plačila davka na dodano vrednost zaprosijo na pristojnem diplomatsko- konzularnem predstavništvu (Ur.l. RS, št. 59/05.07.02; velja od 01.01.2003 dalje). Oprostitev plačila uvoznih dajatev za rabljeno premoženje (osebni predmeti, pohištvo, oblačila, itd.) in enega rabljenega osebnega avtomobila ali motornega kolesa pogojuje, da so predmeti pred preselitvijo bili najmanj 6 mesecev v vaši lasti in da ste najmanj 12 mesecev neprekinjeno bivali v Švici oz. Kneževini Liechtenstein. Carinsko potrdilo, ki ga izda diplomatsko-konzularno predstavništvo RS velja 6 mesecev od dneva, ko se je upravičenec preselil v Slovenijo.

Za izdajo potrdila je treba predložiti osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico) in švicarsko oz. liechtensteinsko bivalno dovoljenje. Konzularna taksa za izdajo potrdila znaša 38 CHF. Cene se mesečno spreminjajo glede na menjalni tečaj EUR in CHF.

Poleg tega mora slovenski državljan carinskemu organu podati:

  • pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavljal oprostitve uvoznih dajatev
  • pisno izjavo, da se za stalno vrača v Slovenijo ali potrdilo o prijavi stalnega prebivališča v Sloveniji
  • seznam rabljenih predmetov (2x), ki jih uvaža, vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje>>>
  • pisno izjavo, da so predmeti, ki so na seznamu, bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev

Dodatne informacije: Carinska uprava RS>>>