Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Švicarsko bivalno in delovno dovoljenje /

Švicarsko bivalno in delovno dovoljenje

Švica odpravila kontingente za državljane EU-8

Švicarska vlada je s 1. majem 2014 odpravila kontingente za državljane osmih članic Evropske unije, ki so se pridružile EU leta 2004, tudi za Slovenijo. Zanje je v skladu s sporazumom med EU in Švico o prostem pretoku oseb poteklo obdobje začasne omejitve prostega pretoka oseb. Tako od 1. maja 2014 za slovenske državljane, ki se v Švici zaposlijo in imajo trajno pogodbo o delu, do nadaljnjega v celoti velja prost pretok oseb.

V zvezi z ljudsko pobudo proti množičnemu priseljevanju, ki je bila sprejeta na glasovanju 9. februarja 2014, bo vlada junija letos pripravila predlog izvedbe novih ustavnih določil. Osnutek zakona z ustreznimi rešitvami naj bi bil pripravljen do konca leta 2014. Do uveljavitve izvedbene zakonodaje se uporabljajo določila Sporazuma o prostem pretoku oseb med EU in Švico.


Švica uvedla kontingente za državljane EU-8

Švicarska zvezna vlada je 18. aprila 2012 sprejela ukrep, po katerem je za državljane EU-8 (Estonija, Latvija, Litva, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija) uvedla kontingente oz. aplicirala t.i. ventilsko (varnostno) klavzulo kar zadeva prost pretok delovne sile iz teh držav. Ukrep, ki je začel veljati 1. maja 2012 in je veljal do 30. aprila 2014, je za vse državljane EU-8 predvideval omejitev izdaje delovnih in bivalnih dovoljenj tipa B na skupno število 2180 letno, na kvartal 545 (op. število dovoljenj ne bo porazdeljeno na državljane posameznih DČ EU-8).

Uvedba kontingentov za državljane RS in ostalih držav t.i. EU-8 ni prinesla sprememb glede samega postopka pridobitve delovnega oz. bivalnega dovoljenja tipa B (op. za dobo 5 let), ki se izda na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen delovni čas.

Tako kot je veljalo v obdobju od 1. maja 2011 dotlej, državljani Švice ali tujci s švicarskim dovoljenjem tipa B ali C nimajo prednosti pri zaposlovanju pred državljani EU-8 in tako švicarskemu delodajalcu ni treba utemeljevati zaposlitve slovenskega državljana.

Ukrep ni tangiral državljanov RS, ki jim je bilo dovoljenje tipa B izdano pred 1. majem 2011, ter bi svoje dovoljenje tipa B v naslednjih mesecih morali podaljšati oz. obnoviti. Prav tako ukrep ni tangiral družinskih članov imetnika tipa B v primeru prošnje za združitev družine.

Uvedba kontingentov ni tangira imetnikov dovoljenj za kratkoročno prebivanje v Švici tipa L (op. do maksimalno 1 leta).

Švica je s 1.5.2011 sprostila pretok delovne sile za državljane EU-8

Švica je s 1.5.2011 dokončno sprostila oz. omogočila prost pretok delovne sile za državljane EU-8 (Poljska, Madžarska, Češka, Slovenija, Slovaška, Estonija, Litva, Latvija).

Razširitev Sporazuma med Švico in EU o prostem pretoku oseb na EU-8 je pričela veljati aprila 2006, a je komaj s 1.5.2011 ukinjena dosedanja prehodna ureditev, s katero je Švica v zadnjih petih letih lahko nadzorovala in eventualno omejevala zaposlovanje državljanov članic EU-8 v državi. Po švicarskih raziskavah se je leta 2010 v Švico priselilo skupno 5425 državljanov EU-8, t.j. 2047 iz Poljske, 1160 iz Madžarske, 981 iz Slovaške, 592 iz Češke, 224 iz Latvije, 188 iz Litve, 144 iz Slovenije in 89 iz Estonije.

Po 1.5.2011 se lahko državljani EU-8 v Švici do 90 dni dela zaposlijo zgolj na podlagi predhodne prijave pri pristojnih kantonalnih organih (op. do tega datuma je bilo potrebno tudi za zaposlitev do 90 dni predhodno pridobiti delovno dovoljenje in se prijaviti na pristojnih kantonalnih upravnih enotah). Prav tako od 1.5. ne velja več določba, po kateri so švicarski državljani imeli prednost pri zaposlovanju pred državljani EU-8.

Napotitev delavcev v Švico za podjetja

Obveznost prijave ali pridobitve delovnega dovoljenja je odvisna od dolžine opravljanja dela. Pri izračunu dolžine trajanja dela je potrebno upoštevati, kako bo podjetje napotilo delavce v Švico. Če podjetje več delavcev napoti naenkrat, gre za eno napotitev, če pa pošilja delavce posamično, gre za več posamičnih napotitev. Če je delavce potrebno prijaviti, se to stori najmanj 8 dni pred začetkom opravljanja dela na pristojnem uradu, kjer se bodo izvajala dela. Če je potrebna pridobitev dovoljenja, se to stori na pristojnem uradu, kjer se bodo izvajala dela, delavec pa lahko z opravljanjem dela začne šele s 1. dnem veljavnosti delovnega dovoljenja.

Trajanje dela od 1 do 8 dni:
Prijava delavca načeloma ni potrebna, če je delavec slovenski državljan ali državljan EU (izjema so državljani Romunije in Bolgarije) ali ima neomejeno ali že najmanj 12 mesecev veljavno dovoljenje za delo v Sloveniji. Vseeno priporočamo, da se pred vsakim začetkom izvajanja del pozanimate glede delovnega dovoljenja pri pristojnih institucijah. Za delavce iz tretjih držav je potrebno pridobiti delovno dovoljenje.

Prijaviti pa je, ne glede na dolžino trajanja dela, potrebno delavce, ki opravljajo delo v naslednjih dejavnostih:

-          gradbena dejavnost
-          erotična dejavnost
-          vrtnarstvo
-          gostinska dejavnost
-          čiščenje
-          popotniška dejavnost
-          storitve nadzora in varovanja

Trajanje dela od 8 do 90:
Če je delavec slovenski državljan ali državljan EU (izjema so državljani Romunije in Bolgarije) ali ima neomejeno ali že najmanj 12 mesecev veljavno dovoljenje za delo v Sloveniji, zadostuje prijava delavca na pristojnem uradu najmanj 8 dni pred začetkom opravljanja dela, ne glede na dejavnost opravljanja dela. Možna je spletna prijava na povezavi: meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do.

Trajanje dela več kot 90 dni:
Pred začetkom dela je potrebno pridobiti dovoljenje za delo na pristojnem uradu v kraju opravljanja dela. Dodatno dovoljenje potrebuje tuji delodajalec tudi, če bo delavec opravljal izmensko delo, ponoči, ob nedeljah ter drugih dela prostih dnevih.

Za odposlane delavce velja naprej njihova delovna pogodba ter njihovo socialno zavarovanje iz izvorne države.

Švicarska zakonodaja obvezuje tujega delodajalca, da svojim delavcem, ki jih pošlje v Švico, zagotovi delovne in plačne pogoje, ki jih določa švicarska zakonodaja. Pristojne komisije upoštevanje teh določil strogo nadzorujejo!

Za določene panoge in/ali kantone veljajo kolektivne pogodbe, ki se jih mora držati tudi slovensko podjetje, če v Švico napoti delavce. Seznam kolektivnih pogodb je na voljo na povezavi: www.entsendung.admin.ch/app/gav_links.

Posojanje ali posredovanje delavcev iz tujine je v Švici prepovedano!

Informacije so povzete po: www.entsendung.ch

Za izdajo bivalnih in delovnih dovoljenj in za tozadevne informacije so v Švici pristojni kantonalni organi.

Povezava na spletne strani švicarskih kantonov >>>

EURES

EURES je kooperacijska mreža, ki meri na boljši pretok delovne sile znotraj Evropske Unije (EU) in Evropske trgovinske zveze (EFTA), katere članica je tudi Švica. V Švici ureja spletno stran EURES Švicarski državni sekretariat za gospodarstvo (SECO, Secrétariat d'Etat à l'économie). Spletna stran EURES nudi med drugim koristne informacije in kontakte za podjetja in posameznike, ki so zainteresirani za švicarski delovni trg. >>>