Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Dovoljenje za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji /

Dovoljenje za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji

Splošne informacije o dovoljenju za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji

 

Vstop in prebivanje državljanov držav članic Evropske unije in njihovih družinskih članov ter družinskih članov slovenskih državljanov

 

Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji za švicarske državljane

Pravna podlaga

Protokol o širitvi Sporazuma o prostem pretoku oseb med Švico in EU na nove članice EU, katerega podpisnica je tudi Republika Slovenija, je stopil v veljavo s 01.04.2006. S sprejetim sporazumom se uresničuje pravica državljanov držav pogodbenic do vstopa, prebivanja, dostopa do dela, samozaposlitve in študija. Dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji se tako švicarskim državljanom in njihovim družinskim članom izdajajo na podlagi omenjenega sporazuma.

Vstop v Republiko Slovenijo

Švicarski državljani lahko v RS vstopajo na podlagi predložitve veljavne osebne izkaznice oz. veljavnega potnega lista. Tudi napoteni delavci, izvajalci storitev na območju Slovenije, ki so državljani Švicarske konfederacije, lahko tako vstopajo. V kolikor družinski član švicarskega državljana ali pa napoteni delavec ni švicarski državljan, ampak državljan katere t.i. tretje države, lahko v RS vstopi z veljavnim potnim  listom, v katerem mora imeti schengenski vizum za vstop v Slovenijo, razen, če je državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje vizuma.

Prebivanje v Republiki Sloveniji

Švicarski državljan za prebivanje v Sloveniji za obdobje krajše od treh mesecev ne potrebuje dovoljenja za prebivanje. Če želi v Sloveniji prebivati dlje od treh mesecev, mora pred potekom trimesečnega dovoljenega bivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za prebivanje.

  • Zaposlene osebe:

Za zaposlitev do treh mesecev se dovoljenje za prebivanje ne zahteva. Za izdajo dovoljenje za prebivanje mora državljan Švicarske  konfederacije predložiti zgolj veljaven dokument, na podlagi katerega je vstopil v državo in potrdilo delodajalca o zaposlitvi oz. pisno izjavo delodajalca o zaposlitvi.

  •  Samozaposlene osebe:

Samozaposlenim osebam se izda dovoljenje za prebivanje pod pogojem, da predložijo dokazilo o priglasitvi dejavnosti oz. izjavo o nameri opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji in veljaven dokument, na podlagi katerega so vstopile v državo.

  •  Izvajalci storitev:

Za izvajalca storitev se šteje državljan Švicarske konfederacije, ki ima sedež v Švici in njegovi zaposleni, ne glede na državljanstvo, ki so vključeni na trg dela v Švici in napoteni na delo v Republiko Slovenijo. Če čas izvajanja storitve traja 90 dni dejanskega dela v koledarskem letu ali manj, se dovoljenje za prebivanje za izvajalca in njegove zaposlene ne zahteva. Če čas izvajanja storitve presega 90 dni, se izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim osebam izda dovoljenje za prebivanje in sicer z enako veljavnostjo kot traja izvajanje storitev. Za izdajo dovoljenja za prebivanje je potrebno predložiti zgolj veljaven dokument, na podlagi katerega je oseba vstopila v državo in potrdilo oz. izjavo o opravljanju dejavnosti na območju Republike Slovenije. V kolikor so napoteni delavci švicarskega izvajalca storitev državljani tretje države z vizumsko obveznostjo za Slovenijo, je za izdajo bivalnega dovoljenja treba predložiti veljaven potni list z veljavnim schengenskim vstopnim vizumom za Slovenijo.

  •  Osebe, ki ne izvajajo ekonomskih aktivnosti (npr. upokojenci, študenti,…):

Tudi švicarski državljani, ki ne izvajajo ekonomskih aktivnosti v Sloveniji, lahko pridobijo dovoljenje za prebivanje pod pogojem, da predložijo dokazila o zadostnih finančnih sredstvih za preživljanje sebe in morebitnih družinskih članov, ki zagotavljajo, da on in družinski člani ne bodo v socialno breme Republiki Sloveniji in imajo sami in morebitni družinski člani ustrezno zdravstveno zavarovanje.

Družinski člani švicarskega državljana

 

Družinski člani po sporazumu so:

  • Zakonec
  • Otroci do dopolnjenega 21. leta starosti oz. starejši, če jih je švicarski državljan dolžan preživljati
  • Otroci zakonca do dopolnjenega 21. leta starosti oz. starejši, če jih je zakonec dolžan preživljati
  • Starši, če jih je švicarski državljan dolžan preživljati
  • Starši zakonca, če jih je zakonec dolžan preživljati

V primeru študentov so družinski člani samo zakonec in njuni otroci, katere sta dolžna preživljati.

Družinski član, ki nima švicarskega državljanstva in je državljan tretje države, ki je v Republiko Slovenijo vstopil z veljavnim potnim listom, v katerem je schengenski vizum za vstop v Slovenijo, lahko v RS brez dovoljenja za prebivanje prebiva do poteka veljavnosti vizuma. Če želi v Republiki Sloveniji prebivati dlje, mora pred potekom dovoljenega bivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za prebivanje. Za izdajo dovoljenja za prebivanje družinskemu članu je potrebno predložiti zgolj veljaven dokument, na podlagi katerega je vstopil v državo in ustrezno dokazilo o obstoju družinskih vezi oz. v primeru vzdrževalnih družinskih članov ustrezno dokazilo o dolžnosti preživljanja. Družinskemu članu se izda dovoljenje z enako veljavnostjo kot je izdano dovoljenje švicarskemu državljanu.

 

Podrobnejše informacije o postopku lahko pridobite neposredni pri pristojni upravni enoti v Sloveniji.