Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Potovalne informacije /

Potovalne informacije

Uvedba vinjet za avtoceste v Sloveniji

Slovenija je s 1. julijem  2008 uvedla vinjetni sistem cestninjenja s ciljem izboljšanja pretočnosti prometa in zmanjševanja emisij v okolje. Vinjeta je nalepka namenjena plačevanju cestnine na vseh avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (DARS d.d.), ne glede na prevoženo razdaljo (cestninske ceste). Vinjeta je od 1. julija 2008 dalje obvezna za dvosledna motorna vozila in enosledna motorna kolesa, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.

Za dvosledna vozila so v prodaji letna (110 EUR), mesečna (30 EUR) in tedeska vinjeta (15 EUR).

Za motorna kolesa so na prodaj letna (55 EUR), polletna (30 EUR) in tedenska vinjeta (7,50 EUR).

Cena tedenske vinjete za cestninski razred 2B znaša 30 EUR, mesečna pa 60 EUR.

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnega leta (skupaj 14 mesecev). Ostali tipi vinjet veljajo od dneva nakupa za dobo, določeno na vinjeti. Več informacij najdete na speltni strani DARS.

Vinjeto lahko kupite na bencinskih servisih v Sloveniji in v sosednjih državah ter na nekaterih drugih prodajnih mestih (prodajna mesta).

Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne in ustrezno nameščene vinjete na vozilu se šteje za kršitev zakona in je sankcionirana s kaznijo od 300 do 800 EUR.

Vračanje dobroimetja na ABC tablicah/DARS karticah

Avto-moto zveza Slovenije

 

Pogoji za potovanje z malimi živalmi

V skladu z evropsko uredbo št. 998/2003 o nekomercialnih premikih hišnih živali je za vstop v Republiko Slovenijo z malimi živalmi treba izpolniti sledeče pogoje:

  • Žival potrebuje potni list, v katerem mora biti vpisano cepljenje proti steklini
  • Žival mora biti označena z mikročipom ali z vidno tetovirano številko

Navedena pogoja veljata za potovanja iz oz. vrnitev iz držav članic EU in Andore, Islandije, Liechtensteina, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikana.

V Sloveniji ne obstaja predpis o prepovedi vstopa določenih borilnih psov. Obveznost uporabe povodca obstaja na javnih površinah, obveznost nagobčnika pa samo v javnih prevoznih sredstvih. Psom vstop v večino javnih ustanov, trgovin, restavracij itd., ni dovoljen. Izjema so vodilni psi za invalide, za katere ne obstaja obveznost nagobčnika v javnih prevoznih sredstvih.

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/#c19116

7. aprila 2017 se na zunanjih schengenskih mejah začenja sistematična mejna kontrola vseh potnikov 

Zaradi spremembe Zakonika o schengenskih mejah bo tudi na mejnih prehodih na slovenski južni meji uveden poostren nadzor vseh potnikov. Sistematično preverjanje vseh oseb, tudi državljanov Evropske unije, se bo začelo izvajati že konec naslednjega tedna, 7. aprila 2017.
 
V Uradnem listu Evropske unije (štev. L 74/1 z dne 18. 3.2017) je bila objavljena Uredba (EU) 2017/458 Evropskega parlamenta in Sveta s 15. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah. Gre za spremembo Zakonika o schengenskih mejah, ki bo spremenila dosedanje standarde opravljanja mejne kontrole pri državljanih Evropske unije in drugih osebah, ki uživajo pravico do svobode gibanja.
 
Če je bilo do sedaj dovolj, da so mejni policisti pri državljanih Evropske unije izvajali temeljno mejno kontrolo, tako da so s hitrim in enostavnim preverjanjem ugotavljali veljavnost potnih listin, bodo isti potniki odslej deležni sistematične mejne kontrole (preverjanja) v naslednjih bazah podatkov: schengenskem informacijskem sistemu (SIS), Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih ter v nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in razveljavljenih potnih listinah.
 
Policisti bodo potovalne dokumente za prestop meje pri vseh potnikih preverjali s pomočjo posebnih čitalnikov, in sicer vsak dokument posebej in pri vsakem prestopu meje. Na mejnih prehodih, kjer se izvaja mejna kontrola skupaj s hrvaškimi organi, bo enak postopek izvedel tudi hrvaški policist.
 
Zaradi spremenjenega načina dela mejnih policistov se bodo podaljšali postopki mejne kontrole pri posameznih potnikih, ob zgostitvah prometa (med prazniki in v turistični sezoni) pa pričakujemo, da se bodo podaljšale tudi čakalne dobe za prestop meje s Hrvaško na določenih mejnih prehodih, in sicer tako pri vstopu v Slovenijo kot izstopu iz nje.
 
Sistematično preverjanje se uvaja z namenom preprečevanja kakršnih koli groženj notranji varnosti in javnemu redu držav članic, ne glede na izvor takšne grožnje, tudi kadar taka grožnja prihaja s strani državljanov EU. Na uvedbo spremembe je predvsem vplival pojav tujih terorističnih borcev, med katerimi so mnogi državljani EU. Opisana sprememba, ki se bo začela izvajati 7. aprila 2017, bo prispevala k omejevanju tveganja pri vstopu oziroma izstopu iz EU.
 
Čeprav bo slovenska policija izkoristila vse zakonodajne, infrastrukturne, tehnične in kadrovske možnosti, da bi čim bolj zmanjšala vpliv spremenjene zakonodaje, se čakalnim dobam zaradi podaljšanja postopkov mejne kontrole žal ne bo možno povsem izogniti.