Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Osebna izkaznica Republike Slovenije /

Izdaja osebne izkaznice Republike Slovenije

Republika Slovenija je skladno z Zakonom o osebni izkaznici 1. marca 2013 začela sprejemati vloge za izdajo osebnih izkaznic tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Osebno izkaznico lahko državljani RS uporabljajo za prehod meje držav Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so za to izrazile privolitev.

Morebitno pogrešitev osebne izkaznice mora imetnik ali njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji naznaniti pristojnemu organu najpozneje v 8 dneh, v tujini pa na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v 30 dneh. Diplomatsko-konzularno predstavništvo potrebuje policijsko potrdilo o prijavi pogrešanega osebnega dokumenta.

Vloga za izdajo osebne izkaznice
Državljani Republike Slovenije, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini ali na upravni enoti v Sloveniji.

Vlogo za izdajo osebne izkaznice morajo prosilci podati osebno, in sicer na Veleposlaništvu RS v Bernu ali v ob konzularnih dnevih v Zürichu. Obrazec vloge bo izpolnil konzularni uslužbenec, stranka se na vlogo le podpiše s posebnim svinčnikom. Mladoletni otroci od dopolnjenega 8. leta starosti se podpišejo sami. Zajemanje prstni odtisov se pri vlogah za osebno izkaznico ne vrši.

Veljavnost osebne izkaznice
Državljanu Republike Slovenije, ki še ni dopolnil 3 let (taksa: 45 CHF + vloga 8 CHF ), se izda osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od 3 do 18 let pa z veljavnostjo 5 let (taksa: 64 CHF + vloga 8 CHF). Polnoletnemu državljanu do dopolnjenega 70 leta starosti se izda osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let (taksa: 83 CHF + vloga 8 CHF), nad 70 let starosti pa državljani RS pridobijo trajno veljavno osebno izkaznico.

Takse
Konzularna taksa in taksa za vlogo se plačata z gotovino ob vložitvi vloge na konzularnem oddelku.

Fotografije
K vlogi je treba predložiti eno fotografijo. Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju velikosti 35 x 45 mm. Ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.