Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Osebna izkaznica Republike Slovenije /

Izdaja osebne izkaznice Republike Slovenije

KDO LAHKO ZAPROSI ZA NOVO OSEBNO IZKAZNICO IN KJE?

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Republika Slovenija izdaja štiri vrste osebnih izkaznic:
1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let.
2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let.
3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let.
4. Če je državljan več kot enkrat izgubil osebno izkaznico, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

MORAM ZA NOVO OSEBNO IZKAZNICO OSEBNO NA VELEPOSLANIŠTVO?
Vlogo mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu v Bernu. Na častnih konzulatih NI MOŽNO podati vloge za osebno izkaznico.
 
KAJ MORA BITI UREJENO PREDEN LAHKO ZAPROSITE ZA NOVO OSEBNO IZKAZNICO?

Urejeno osebno ime
Če ste v času veljavnosti osebne izkaznice spremenili ime s poroko, morate pred izdajo nove osebne izkaznice z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa poroke.

Urejen stalni naslov
Pred vlogo za osebno izkaznico morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v slovenskem matičnem registru.

KAJ MORATE PRINESTI S SEBOJ?

1. Stara osebna izkaznica - če osebne izkaznice RS še nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.


2. Fotografija - eno fotografijo:
• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti  3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba
• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro
• glava poravnana, nos na sredini slike
• ostrina in kontrast sta pomembna
• obraz enakomerno osvetljen in brez senc
• za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne   sme biti vidnega odseva)
• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljeno osebno izkaznico. 

3. Plačati konzularo takso v gotovini ali s kartico:

•otroci do 3. leta starosti: 42 CHF + vloga 7 CHF
•otroci od 3. do 18. leta starosti 61 CHF + vloga 7 CHF
•odrasli (10-letna veljavnost) 76 CHF + 7  vloga CHF

Državljani nad 70 let starosti pridobijo trajno veljavno osebno izkaznico.

4. Vlogo za pridobitev osebne izkaznice - vloga

POGREŠITEV, IZGUBA ALI KRAJA OSEBNE IZKAZNICE

Če ste osebno izkaznico izgubili, so jo vam ukradli ali jo pogrešate in se vam je to zgodilo v tujini, lahko naznanitev opravite najpozneje v 30 dneh na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali v 8 dneh po vrnitvi v Slovenijo na upravni enoti.

Slovenski državljan pogrešitev osebne izkaznice najprej prijavi policiji (Verlustanzeige, avis de perte, avviso di perdita). S tem se imetniki zavarujete pred morebitnimi zlorabami pogrešanega dokumenta. S policijskim zapisnikom se potem osebno zglasite na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kjer podate izjavo o okoliščinah odtujitve dokumenta in kjer se sestavi zapisnik. Naznanitev izgubljene osebne izkaznice je oproščena plačila takse.

Taksa za izdajo duplikata osebne izkaznice je dvojna, v primeru večkratne pogrešitve pa večkratna. V primerih pogoste pogrešitve osebne izkaznice zakon omogoča izdajo osebne izkaznice z omejeno veljavnostjo (le eno leto).