Veleposlaništvo RS Bern /Konzularne informacije /Informacije za slovenske državljane /Omejitve na uvoz blaga v Švico za fizične osebe /

Omejitve na uvoz blaga v Švico za fizične osebe

Pri vstopu fizičnih oseb v Švico veljajo od 1. julija 2014 nove omejitve za vnos živil, tobaka, alkohola in goriva. Kadar njihova skupna vrednost presega 300 CHF, je zanje treba plačati davek na dodano vrednost in carinsko dajatev.

Blago, ki je oproščeno DDV in carinskih dajatev

Ob vstopu v Švico so DDV in carinskih dajatev oproščeni:

- predmeti za osebno rabo (na primer oblačila, kozmetika, športna oprema, fotoaparati in kamere, mobilni telefoni, prenosniki in glasbeni inštrumenti),
- hrana in brezalkoholna pijača za dan potovanja,
- gorivo, pri čemer velja,

da je gorivo v tanku zasebnega vozila oproščeno DDV in carinskih dajatev. Enako velja za rezervno gorivo do 25 litrov, vendar ta izjema velja le enkrat dnevno na vozilo.

Omejitve

Uvoz nekaterih vrst blaga, na primer ponaredkov, orožja, nekaterih rastlin, živali in proizvodov živalskega izvora, je lahko prepovedan ali pa zanj veljajo omejitve.

V Švico se sme vnesti neomejene vsote gotovine, tujih valut in vrednostne papirje. Prenosne glasbene inštrumente se načeloma sme vnesti brez formalnosti, več informacij pa je na voljo na spletni strani švicarskega carinskega urada.

Drugo blago
Ali bo blago, ki ga uvažate, carinjeno in obdavčeno, je razvidno iz shematskega prikaza.Opomba: uvoz proizvodov živalskega izvora iz držav, ki niso članice EU, in Norveške je prepovedan.
Vir: www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04342/04343/04753/index.html?lang=en