Veleposlaništvo RS Bern /Izredni dogodki - COVID 19 /

Informacije za popotnike

ŠVICA (stanje na dan 28.9.2020)

Švica je Republiko Slovenijo uvrstila na seznam visoko tveganih držav. V praksi to pomeni, da se  za osebe, ki prihajajo z območja RS, ne glede na državljanstvo, ob prihodu v Švico zahteva obvezna 10-dnevna karantena. Nov seznam je dostopen tu: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916

Nov seznam velja od ponedeljeka, 28.9.2020. Osebe, ki bodo od ponedeljka dalje vstopile v Švico iz območja RS so se dolžne same prijaviti kantonalnim oblastem v roku dveh dni po vstopu v državo. Kršenje pravil se kaznuje z denarno kaznijo v višini 10.000 CHF.
Klicni center za osebe, ki potujejo v Švico: +41 58 464 44 88 (vsak dan med 6.00 in 23.00).
Klicni center za informacije v zvezi s koronavirusom: +41 58 463 00 00, (vsak dan med 6.00 in 23.00).

 

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z vstopom v Švico:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z vstopom v Švico: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

Aktualne informacije v zvezi s Covid-19 v Švici so dostopne na spletnih straneh švicarskega zveznega urada za zdravje:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

 

SLOVENIJA

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:

 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (stanje na dan 28.09.2020)


Od 29.9.2020 veljajo novi vstopni pogoji za vstop v Republiko Slovenijo

Vlada Republike Slovenije je z novim odlokom z dne 27.9.2020 spremenila pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO IZ ŠVICE (več v nadaljevanju)

Švica je na oranžnem seznamu, vendar je še vedno možen vstop oseb iz Švice v Slovenijo brez karantene in predložitve negativnega testa na COVID-19, razen v primeru, da oseba v Slovenijo prihaja iz naslednjih kantonov: Ženeva, Vaud, Fribourg (na rdečem seznamu). V tem primeru je potrebno predložiti negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur (več o tem v nadaljevanju pod vstop iz oranžnih in rdečih držav) ali nastopiti 10-dnevno karanteno. Vstop brez negativnega testa in karantene je možen, v kolikor se oseba uvršča med izjeme (glej spodaj). Med drugim izjeme ostajajo dnevni migranti.


• Vstop v Slovenijo iz držav na ZELENEM SEZNAMU (ni karantene in ni potrebno predložiti negativnega COVID-19 testa)
Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.
Države na zelenem seznamu:
- Države članice EU oziroma schengenskega območja: Ciper, Finska, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Poljska
- Tretje države: Avstralija, Južna Koreja, Nova Zelandija, Srbija, Urugvaj

• Vstop iz držav na ORANŽNEM in RDEČEM seznamu (ob predložitvi COVID-19 negativnega testa ni karantene)
Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni. Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur.

Karantena oz. predložitev testa nista potrebna v kolikor oseba v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Test mora biti opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.

Izjeme brez karantene in negativnega testa za vstop iz vseh držav na rdečem in oranžnem seznamu

Določenih je 12 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz katere koli rdeče in oranžne države se tako dovoli:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
2. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben).
Med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov iz 10. točke spadajo na primer sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.
Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov (5. točka).

Vstop iz sosednjih oranžnih ali rdečih držav

Dodatno so določene še tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz sosednje države ne glede na to, ali je ta država na oranžnem ali rdečem seznamu, se tako dovoli:
1.dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
2.državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
3.osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije.

RDEČI SEZNAM DRŽAV OZ. ADMINISTRATIVNIH ENOT (karantena, razen z negativnim testom ali izjemami)
Vlada je v največji možni meri upoštevala priporočila EU in Inštituta Roberta Kocha. Na rdečem seznamu je 16 držav članic EU in schengenskega območja, pri čemer so za države, ki imajo neenakomerne porazdelitve okužb, na seznamu samo administrativne enote s slabo epidemiološko sliko, in 114 tretjih držav.

RDEČI SEZNAM DRŽAV OZ. ADMINISTRATIVNIH ENOT
• DRŽAVE ČLANICE EU OZ. SCHENGENSKEGA OBMOČJA:
Avstrija (samo posamezne administrativne enote)

–administrativna enota Dunaj
–administrativna enota Predarlska
–administrativna enota Tirolska

Belgija (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Bruselj

Bolgarija (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Blagoevgrad

Hrvaška (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Brodsko-posavska
–administrativna enota Dubrovniško-neretvanska
–administrativna enota Liško-senjska
–administrativna enota Požeško-slavonska
–administrativna enota Šibensko-kninska
–administrativna enota Splitsko-dalmatinska
–administrativna enota Virovitiško-podravska
–administrativna enota Zadarska

Češka

Danska (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta

Francija (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Auvergne-Rona-Alpe
–administrativna enota Bretanja
–administrativna enota Center-Val de Loire
–administrativna enota Korzika
–administrativna enota Hauts-de-France
–administrativna enota Île-de-France
–administrativna enota Normandija
–administrativna enota Nova Akvitanija
–administrativna enota Oksitanija
–administrativna enota Provansa-Alpe-Azurna obala
–francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana
–francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe
–francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin
–francosko čezmorsko ozemlje La Réunion

Madžarska (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Budimpešta
–administrativna enota Győr-Moson-Sopron

Irska (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Dublin

Luksemburg

Nizozemska (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Severna Nizozemska
–administrativna enota Južna Nizozemska
–administrativna enota Utrecht
–nizozemsko čezmorsko ozemlje Aruba
–nizozemsko čezmorsko ozemlje Saint Maarten

Portugalska (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Lizbona

Romunija (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Bacău
–administrativna enota Bihor
–administrativna enota Brăila
–administrativna enota Brașov
–administrativna enota Bukarešta
–administrativna enota Caras Severin
–administrativna enota Covasna
–administrativna enota Neamt
–administrativna enota Iasi
–administrativna enota Ilfov
–administrativna enota Prahova
–administrativna enota Vâlcea
–administrativna enota Vaslui

Španija

Švica (samo posamezne administrativne enote)
–administrativna enota Fribourg
–administrativna enota Ženeva
–administrativna enota Vaud

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote):
–Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar


• TRETJE DRŽAVE:
1. Afganistan
2. Albanija
3. Alžirija
4. Andora
5. Angola
6. Argentina
7. Armenija
8. Azerbajdžan
9. Bahami
10. Bahrajn
11. Bangladeš
12. Belize
13. Belorusija
14. Benin
15. Bolivija
16. Bosna in Hercegovina
17. Brazilija
18. Burkina Faso
19. Burundi
20. Butan
21. Čad
22. Čile
23. Črna gora
24. Dominikanska republika
25. Egipt
26. Ekvador
27. Ekvatorialna Gvineja
28. Eritreja
29. Esvatini
30. Etiopija
31. Filipini
32. Gabon
33. Gambija
34. Gana
35. Gvajana
36. Gvatemala
37. Gvineja
38. Gvineja Bissau
39. Haiti
40. Honduras
41. Indija
42. Indonezija
43. Irak
44. Iran
45. Izrael
46. Jamajka
47. Jemen
48. Južna Afrika
49. Južni Sudan
50. Kamerun
51. Katar
52. Kazahstan
53. Kenija
54. Kirgiška republika
55. Kolumbija
56. Komori
57. Kongo
58. Kongo
59. Kosovo
60. Kostarika
61. Kuvajt
62. Lesoto
63. Libanon
64. Liberija
65. Libija
66. Madagaskar
67. Malavi
68. Maldivi
69. Mali
70. Maroko
71. Mavretanija
72. Mehika
73. Moldavija
74. Mongolija
75. Mozambik
76. Namibija
77. Nepal
78. Niger
79. Nigerija
80. Nikaragva
81. Oman
82. Pakistan
83. Panama
84. Papua Nova Gvineja
85. Paragvaj
86. Peru
87. Rusija
88. Salvador
89. Sao Tome in Principe
90. Savdska Arabija
91. Senegal
92. Severna Koreja
93. Severna Makedonija
94. Sierra Leone
95. Sirija
96. Slonokoščena obala
97. Somalija
98. Srednjeafriška republika
99. Surinam
100. Tadžikistan
101. Tanzanija
102. Togo
103. Trinidad in Tobago
104. Turčija
105. Turkmenistan
106. Ukrajina
107. Uzbekistan
108. Venezuela
109. Vzhodni Timor
110. Zambija
111. Združene države Amerike
112. Združeni arabski emirati
113. Zelenortski otoki
114. Zimbabve