Veleposlaništvo RS Bern /Izredni dogodki - COVID 19 /

Informacije za popotnike

ŠVICA

Švica je s  6. julijem obvezno nošenje mask v javnem prometu.

Švica je za potnike iz določenih držav in območij s 6. julijem 2020 uvedla 10-dnevno karanteno. Seznam teh držav lahko preverite na spodnji povezavi. https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Švica je s 15.6.2020 odpravila omejitve glede vstopa oseb iz držav EU/EFTA in Združenega kraljevstva. Do tedaj bodo meje s Švico zaprte za vse razen švicarske državljane in osebe z veljavnim bivalnim dovoljenjem ter izjeme, ki jih je določil švicarski zvezni sekretariat za migracije:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z vstopom v Švico:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

Seznam odprtih švicarskih mejnih prehodov dostopen tu:

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html

Za osebe, ki potujejo v Švico ali se trenutno nahajajo v Švici, je odprta telefonska linija, ki sedaj deluje 24 ur na dan v štirih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina in italijanščina): +41 58 463 00 00.

Aktualne informacije v zvezi s Covid-19 v Švici so dostopne na spletnih straneh švicarskega zveznega urada za zdravje:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

SLOVENIJA

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:
• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (stanje na dan 23.07.2020)

Ukrep karantene se ne izvaja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se izvaja postopoma.

Seznam držav, za katere se ukrep karantene prav tako ne izvaja (t.i. "zeleni seznam"):

Avstrija, Madžarska, Italija, Ciper, Češka Estonija, Finska, Grčija, Nemčija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška, Švica, Danska, Francija, Irska, Malta, Belgija, Nizozemska, Španija, Avstralija, Gruzija, Nova Zelandija, Ruanda, Urugvaj, San Marino, Vatikan, Poljska, Maroko, Andora, Monako ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.
 

Vstopijo lahko torej osebe, ki imajo v omenjenih državah stalno ali začasno prebivališče in ki ob vstopu v Republiko Slovenijo niso pozitivne na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Te osebe na meji dobijo navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega prostora lahko Vlada RS s sklepom spreminja seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v SI brez ukrepa karantene.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Tranzit čez ozemlje RS je dovoljen (RS je potrebno zapustiti v 12 urah), razen za osebe, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja RS.

Zdravstvena služba bo še naprej občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo iz držav oziroma ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemioloških varnih držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.

Vročanje odločb o karanteni tudi v notranjosti države - Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.

IZJEME za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu varnih držav (obveznost karantene ne velja):

1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant ter
1.2. čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;

2. oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;

3. oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;

4. oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

5. oseba, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

6. oseba z diplomatskim potnim listom;

7. oseba, ki zagotavlja storitve,  za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;

8. pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

9. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;

10. oseba, ki prehaja mejo  (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;

11. oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;

12. oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;

13. oseba, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v istem dnevu ter predloži ustrezna navodila;

14. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;

15.  pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini;

16.  državljani držav, ki prihajajo iz držav s seznama varnih držav (t.i. "zeleni seznam"), ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav, in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji;

17. predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče.

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1.2., 2. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., in 16. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.
 

Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer (t.i. "rdeči seznam")

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se, ne glede na državljanstvo ali bivališče, odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče:

Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike, Saudova Arabija, Rusija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Republika Južna Afrika, Iran, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Portugalska, Albanija, Luksemburg, Črna Gora, Kitajska, Alžirija, Kazahstan, Honduras, Izrael, Ekvatorialna Gvineja, Zelenortski otoki, Kolumbija, Otoki Turks in Caicos, Azerbajdžan, Irak, Deviški otoki Združenih držav, Kirgizija, Argentina, Sejšeli, Kostarika, Ekvador, Gvatemala, Mehika, Salvador, Esvatini in Surinami.
 

Izjeme veljajo le za:
1.osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
2.delavce v sektorju mednarodnega prevoza;
3.osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu;
4.osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 12  urah po vstopu;
5.osebo z diplomatskim potnim listom;
6.osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.

Hkrati velja za osebe oz. izjeme iz 1. in 6. točke, da morajo ob vstopu v Slovenijo predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali državi članici Schengenskega območja.

Zadnja posodobitev: 28.7.2020