Veleposlaništvo RS Bern /Izredni dogodki - COVID 19 /

Informacije za popotnike

ŠVICA (stanje na dan 4.11.2021)

Novi vstopni pogoji za Švico od 20.9.2021 dalje


Vse osebe, ki niso bile cepljene ali prebolele Covid-19, morajo ob vstopu pokazati negativen test (antigen ali PCR), ne glede na to, od kod prihajajo in s kakšnim prevoznim sredstvom potujejo. Po štirih do sedmih dneh bivanja v Švici morajo opraviti še en test v Švici. Test je plačljiv. Rezultat drugega testa je treba posredovati pristojnemu kantonalnemu uradu. Za cepljene in

 prebolele osebe s potrdilom Covid-19 ali drugim veljavnim dokazilom testiranje ni obvezno.
Obvezen obrazec za vse potnike
Vsi potniki - cepljeni, ozdravljeni ali z negativnim testom - morajo izpolniti tudi vstopni obrazec - Passenger Locator Form, SwissPLF: https://swissplf.admin.ch/formular, ki kantonom omogoča, da opravijo kontrolo na kraju samem in ugotovijo, ali so osebe, ki niso bile cepljene ali ozdravljene, vstopile s testom ter po štirih do sedmih dneh opravile ponovni test.
Čezmejnim potnikom, ki se vozijo na delo, ni treba opraviti testa ali izpolniti obrazca.

Iz zahteve za testiranje in izpolnitev obrazca so izvzete osebe, ki potujejo skozi Švico v tranzitu brez postanka ter tisti, ki poklicno prevažajo blago ali ljudi, ter čezmejni potniki in osebe, ki vstopajo z obmejnih območij.  Testa so oproščeni tudi otroci, mlajši od 16 let.

Dodatno svetujemo vsem, da preverijo z izvajalcem prevoza glede morebitne obveznosti predložitve testa, potrdila o cepljenju ali prebolelosti.

Glede preverbe posameznih primerov za vstop v Švico, je na voljo platforma Travel Check: https://travelcheck.admin.ch/home

Klicni center za osebe, ki potujejo v Švico: +41 58 464 44 88 (vsak dan med 6.00 in 23.00).Klicni center za informacije v zvezi s koronavirusom: +41 58 463 00 00, (vsak dan med 6.00 in 23.00)

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z vstopom v Švico: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

Aktualne informacije v zvezi s Covid-19 v Švici so dostopne na spletnih straneh švicarskega zveznega urada za zdravje:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

 

SLOVENIJA

Pogoji za vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

 1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
 2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
 4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja, 
 6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
 7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
 8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

 

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

 Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
 2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
 3. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

 Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Priznavanje rezultatov testiranj pri prehajanju meja

https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-pri-prehajanju-meja/

Vsi potniki, ki bodo od 16.8.2021 vstopali v Slovenijo z letalom ali ladjo, bodo morali pred vstopom v državo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov (dPLF obrazec). Vsak posameznik bo moral izpolniti ločen dPLF, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Tranzitnim potnikom, ki ostanejo v tranzitnem območju letališča, ne bo potrebno izpolniti dPLF (razen v primeru, če bo potnik iz kateregakoli razloga zapustil letališče). Posadki letala ali ladje ne bo potrebno izpolniti
dPLF.

Spletna stran Evropske unije predstavlja enotno vstopno točko za zbiranje dPLF obrazcev:
https://app.euplf.eu

 

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA: