Veleposlaništvo RS Bern /Izredni dogodki - COVID 19 /

Informacije za popotnike

ŠVICA

Zaradi vedno hitrejšega širjenja virusa Covd-19 je švicarska vlada poostrila ukrepe za zaščito prebivalstva. V skladu s 7. členom Zakona o epidemijah je razglasila "izredno stanje" , kar ji omogoča, da sprejme ukrepe za celotno Švico ali za njene posamezne dele. To pomeni, da bodo zdaj v vseh kantonih veljali enotni ukrepi.

Švicarska vlada je razširila omejitve za vstop v Švico še na Španijo (prej Italija,Nemčija, Francija in Avstrija) ter na zračni promet iz Italije, Francije, Nemčije, Avstrije in držav, izven EU. Omejitve veljajo od 18.3.2020, opolnoči.

29. 4.
Vlada je odločala o rahljanju ukrepov za vstop v Švico:
-Kantoni bodo prednostno obravnavali vse prošnje za dovoljenje za prebivanje ali čezmejno delo za delavce iz države EU ali države EFTE, ki so bile vložene pred uvedbo omejitev vstopa (25. marca 2020) v Švico. Enako velja za kratkoročno delo pri delodajalcu v Švici in čezmejne storitve do 90 dni.
-Nove registracije oz. najave delavcev za delo v Švici bodo obravnavane, če je bila pogodba o storitvah sklenjena pred 25. marcem 2020. Na primer, tehnik iz Nemčije lahko montira stroj, ki je že bil naročen v švicarskem podjetju.
- Zaposleni iz tretjih držav, ki že imajo dovoljenje za delo v Švici, vendar zaradi veljavnih ukrepov niso mogli več dobiti vizuma, bodo lahko vstopili v državo.
- Vloge za zaposlitev delavcev iz tretjih držav, ki so bile vložene pred začetkom veljavnosti ukrepov o omejitvi vstopa (19. marca 2020), bodo še naprej obravnavali. 
- Za družinske člane švicarskih državljanov ter državljanov EU/EFTA, ki živijo v Švici, je ponovno možna združitev z družino.
- Nadzor meje se bo nadaljeval. Lahko bodo odprli dodatne mejne prehode.
- Letalski potniki iz tujine lahko še vedno vstopajo le na letališčih v Zürichu, Ženevi in Baslu.

Za dosledno izvajanje nadzora na mejah je Švica zaprla manjše mejne prehode navseh mejah  in preusmerila promet na večje mejneprehode. Seznam, kateri mejni prehodi so odprti je dostopen tu:

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html

Švicarska carinska uprava, ki skrbi za nadzor meja, je do nadaljnjega zaprla devet manjših mejnih prehodov med Švico in Italijo, da bo lažje nadzorovala promet na večjih mejnih prehodih. Zato poziva potnike, da uporabljajo večje prehode.

Za osebe, ki potujejo v Švico ali se trenutno nahajajo v Švici, je odprta telefonska linija, ki sedaj deluje 24 ur na dan v štirih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina in italijanščina): +41 58 463 00 00.

Aktualne informacije v zvezi s Covid-19 v Švici so dostopne na spletnih straneh švicarskega zveznega urada za zdravje:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

AVSTRIJA - MEJNI PREHODI

Vlada RS je na 10. seji, 11.4.2020, sprejela Odlok o ukrepih na mejnih prehodih ob vstopu v RS, ki je začel veljati 12.4.2020. Odlok med drugim predvideva, da se vsem, ki vstopajo v RS po novem odredi 7- dnevna karantena! Na zadnji dan karantene je obvezno testiranje na okužbo z virusom COVID-19, na podlagi negativnih rezultatov testa se karantena lahko zaključi. V kolikor testiranje zavrnete, se karantena podaljša za 7 dni.

IZJEME:
- Čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti.
- Čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji.
- Osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba.
- Osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu.
- Državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.
- Osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.
- Pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.
- Državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Vstop v RS se ne dovoli tujim državljanom, ki v RS nimajo stalnega ali začasnega bivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno.

Vstop v RS se ne dovoli tujcu, ki nima stalnega prebivališča v RS in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z navedenim virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

TRANZIT ČEZ RS je dovoljen v istem dnevu, karantena v tem primeru ni predvidena. Vstopa v RS se ne dovoli osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov drugih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja RS.

Mejne kontrolne točke ostajajo nespremenjene (nekateri s časovnimi omejitvami odprtosti/zaprtosti).

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO
2. aprila je Republika Avstrija uvedla določene dodatne omejitve na mejnih prehodih s Slovenijo.

Na naslednjih prehodih je režim nespremenjen oz. časovno delno omejen:
-Bonisdorf – Kuzma
-Mureck – Trate (odprt med 05.00 in 21.00)
-Radlpaß – Radlje (odprt med 05.00 in 21.00)
-Sicheldorf – Glederovci
-Spielfeld (Autobahn) – Šentilj (avtocesta)
-Spielfeld (Bahnhof) – Šentilj (žel. postaja)
-Spielfeld (Bundesstraße) – Šentilj (magistrala, odprt med 05:00 in 7:00 ter med 17:00 in 19:00 uro)
-Bad Radkersburg – Gornja Radgona
-Karawankentunnel – Karavanke
-Lavamünd – Vič (odprt med 05.00 in 23.00)
-Loibltunnel – Ljubelj (odprt med 05.00 in 21.00)
-Grablach – Holmec (odprt med 05.00 in 23:00)
-Bergausen- Svečina (odprt med 5:00 in 21:00)

Seznam maloobmejnih prehodov, ki so zaprti:
Stara stražnica-Alte Karaula, Kapla-Arnfels, Solčava-Jezersko-Bad Eisenkappel, Sedlo Medvedjak-Bärensattel,Svečina-Berghausen,Sedlo Belščica-Bielschitza Sattel, Tromeja-Dreiländereck, Plač-Ehrenhausen/Emovz, Korovci-Goritz, Sveti Duh na Ostrem vrhu-Großwalz, Fikšinci-Gruisla, Hajnževo Sedlo-Hainsch Sattle, Halbenrain-Črnci, Sedlo Svetega duha-Heiligengeistsattel, Stol vrh-Hochstuhlgipfel, Košenjak-Hühnerkogel, Golica-Kahlkogler, Sotina-Kalch, Kapunar-Kapunerkogel, Knepsovo sedlo-Knieps Sattel, Košuta-Koschutta, Košutnikov turn-Koschutnik Turm, Pernice-Laaken, Libeliče-Liefling, Prelaz Lubelk-Loiblpass, Koprivna-Luscha, Kepa-Mittagskogel, Remšnik-Oberhaag, Peč-Ofen, Pavličevo Sedlo-Paulitschsattel, Peca-Petzen, Gerlinci-Pölten, Vič-Rabenstein,Radelca-Radlberg, Radlje (turistična pot)-Radlplass, Mežica-Raunjak, Savinjsko sedlo-Sanntaler Sattel, Gradišče-Schloßberg, Jezersko-Seebergsattel, Jezersko sedlo-Seeländer Sattel, Muta-Soboth, Kramarovci-St. Anna am Aigen, Sveti Jernej nad Muto-St.Bärtholomäus, St. Lorenzen, Sveti Pankracij-St Pongratzen, Špičnik-Sultzal/Slatisnki Dol, Sveti Primož nad Muto (Cerkev), Sveti Urban (Cerkev), Matjaševci-Tauka, Sladki Vrh-Weitersfeld a.d. Mur (Murfähre), Cankova-Zelting, Langegg – Jurij ter Wurzenpass – Korensko sedlo.

 

SLOVENIJA

Vsem, ki se odločajo o potovanju v tujino, Ministrstvo za zunanje zadeve RS svetuje ponoven razmislek o potovanju in preložitev potovanj, ki niso nujna.

Ob vstopu v Slovenijo je od sobote, 11. aprila 2020, odrejena sedemdnevna karantena*. Na zadnji dan karantene je obvezno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Če oseba zavrne odvzem brisa ali brisa ni mogoče odvzeti, se karantena podaljša za sedem dni. Karantena se podaljša tudi, če rezultati niso na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa oziroma ne dlje kot za 14 dni od dneva odreditve karantene. Brisi se odvzamejo v eni od vstopnih točk (vstopnih ambulant za COVID-19). Če je test negativen, se karantena zaključi, če pa je pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19).

*izjeme: čezmejni dnevni delovni migranti, čezmejni tedenski migranti na meji z Republiko Avstrijo, osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, osebe, ki izvajajo prevoza blaga ter za tovorni promet v tranzitu, tranzitni potniki, osebe z diplomatskim potnim listom, osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze, dvolastniki ali najemniki zemljišč, ki so državljani Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske.

 

----

Še posebej se odsvetujejo vsa potovanja na območje celotne Italije. Slovenskim državljanom, ki so ta čas še v Italiji, svetujemo, da se na varen način in v lastni organizaciji potovanja vrnejo v domovino. Pri vračanju naj se izogibajo tveganju, ki ga lahko predstavljajo postanki na potovanju. Ob vstopu v Slovenijo naj dosledno upoštevajo navodila in nasvete, ki jih za tak primer določa NIJZ na spletni strani: https://www.nijz.si/

Zadnja posodobitev: 12.5.2020