Veleposlaništvo RS Bern /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

BLAGOVNA MENJAVA MED SLOVENIJO IN ŠVICO

V letu 2015 je Švica zasedla 19. mesto med slovenskimi zunanjetrgovinskimi partnerji.
Obseg blagovne menjave: 724,6 mio EUR (+6,3 %). Izvoz Slovenije: 403,5 mio EUR (+9,1 % glede na 2014), uvoz Slovenije 321 mio EUR (+2,9 % glede na 2014).

V prvih šestih mesecih 2016 je obseg blagovne menjave znašal 382,4 mio EUR, (+5 % glede na enako obdobje lani). Izvoz Slovenije: 215,7 mio EUR (+11,8 %), uvoz: 166,7 mio EUR (-2,6 %).

Glavni slovenski izvozni proizvodi: farmacevtski proizvodi (25%), vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (12%), stroji in mehanske naprave, njihovi deli (9%), električni stroji in oprema ter njihovi deli (6%), montažne zgradbe, pohištvo, (6%).

Glavni slovenski uvozni proizvodi: farmacevtski proizvodi (52%); letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase (15%), električna energija (8%), stroji in mehanske naprave, njihovi deli (7%).

Tabela 2: Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2010 – 2016 (v 1.000 EUR)

Leto

Izvoz blaga

Uvoz blaga

Skupaj

Saldo

2010

197.913

284.768

482.681

-86.855

2011

262.838

207.104

469.942

55.734

2012

245.229

190.040

435.269

55.189

2013

290.180

279.310

569.490

10.870

2014

369.896

311.913

681.809

57.983

2015

402.768

321.032

723.800

81.736

2016*

215.738

166.666

382.404

49.072

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje januar-junij 2016 (posodobljeno september 2016).


STORITVENA MENJAVA l. 2015: obseg menjave 422 mio EUR (+5,9% glede na 2014).
Izvoz storitev: 304,2 mio EUR (+12,8 %), uvoz 118,2 mio EUR (-9%).

Pri izvozu storitev prevladujejo: transportne in telekomunikacijske in ostale poslovne storitve, potovanja. Uvoz storitev: transportne, telekomunikacijske ter ostale poslovne storitve, nadomestila za uporabo intelektualne lastnine in potovanja.


NALOŽBE: Švica je drugi najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji. Neposredne naložbe Švice v Sloveniji so konec 2015 znašale 1.313 mio EUR (+14% glede na 2014), kar predstavlja 11,4% vseh tujih neposrednih naložb.

TURIZEM 2015: Slovenijo je obiskalo 43.300 turistov iz Švice (+14,1% glede na l. 2014), ustvarili so 91.314 nočitev (+11,8% glede na l. 2014).

Po začasnih podatkih je v med januarjem in septembrom 2016 je Slovenijo 7,8% več turistov iz glede na enako obdobje 2015 (ustvarili so za 10,1 % več nočitev).


Blagovna menjava med Slovenijo in Švico leta 2014

E-priročnik "Poslovanje s Švico - kratek pregled carinskih, davčnih, delovnopravnih in nekaterih drugih vidikov poslovanja s Švico"

Na veleposlaništvu smo glede na povpraševanja slovenskih podjetij pripravili informativni e-priročnik "Poslovanje s Švico", v katerem predstavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja glede poslovanja s Švico. Aktualna različica priročnika zajema poglavja:
- Izvoz blaga iz Slovenije
- Carinske stopnje pri uvozu v Švico
- Uvoz blaga z ali brez montaže v Švico
- Začasni uvoz strojev in naprav za montažo
- Obdavčitev blaga in storitev
- Izterjava blaga
- Napotitev delavcev v Švico
- Javna naročila v Švici

SIMAP - spletni portal javnih naročil v Švici

Zainteresirana slovenska podjetja, ki jih zanima dobava blaga ali storitev v okviru javnega naročanja v Švici, lahko na spletnem portalu www.simap.ch spremljajo aktualne objave javnih naročil. Spletni portal je dostopen v štirih jezikih (nemščina, italijanščina, francoščina, angleščina), možna pa je brezplačna prijava na prejemanje obvestil po elektronski pošti.

SPLOŠNI PODATKI O SLOVENSKEM GOSPODARSTVU

Statistični urad Republike Slovenije - www.stat.si
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj - www.gov.si/umar
Ljubljanska borza - www.ljse.si
Banka Slovenije - www.bsi.si
Ministrstvo za gospodarstvo RS - www.mg.gov.si

VZPOSTAVLJANJE POSLOVNIH STIKOV

Zainteresirani slovenski in švicarski oz. liechtensteinski poslovni partnerji se lahko za informacije in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov obrnejo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bernu na elektronski naslov vbe(at)gov.si ali pa izpolnijo Zaprosilo za izvedbo pomoči / storitve>>>.

Koristni naslovi oz. povezave pri vzpostavljanju poslovnih stikov

V SLOVENIJI:

Izvozno okno: http://www.izvoznookno.si/

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
SI-1504 Ljubljana
Tel. + 386 (0)1 589 81 02, + 386 (0)1 589 80 00
Faks + 386 (0)1 589 81 00
Elektronski naslov: info(at)gzs.si
Spletna stran: www.gzs.si

Obrtna zbornica Slovenije
Celovška cesta 71
SI-1000 Ljubljana
Tel. + 386 (0)1 583 05 00
Faks + 386 (0)1 505 43 73
Elektronski naslov: info(at)ozs.si
Spletna stran: www.ozs.si

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)
Verovškova ulica 60
SI-1000 Ljubljana
Tel. + 386 1 589 18 70
Faks + 386 1 589 18 77
Elektronski naslov: japti(at)japti.si
Spletna stran: www.japti.si

V ŠVICI:

Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa SEC
(Švicarska-srednjeevropska trgovinska zbornica)
Stauffacherstrasse 45
8026 Zürich
Tel.  + 41 (0)43 322 25 55
Faks + 41 (0)43 322 25 53
Elektronski naslov: info(at)sec-chamber.ch
Spletna stran: www.sec-chamber.ch

Kaj vam nudi SEC?

• Informacije o trgu
informacije o veljavnih zakonih in predpisih, informacije o uvoznih predpisih in  omejitvah (carinske tarife), specifične informacije o trgu glede na določeno panogo oz. državo, informacije o sejmih in svetovanje pri sodelovanju na sejmih, seminari, strokovni kongresi, predavanja, pomoč pri navezovanju stikov z državnimi organi in zvezami

• Iskanje poslovnih partnerjev
posredovanje poslovnih partnerjev, posredovanje naslovov za določeno panogo ali stroko, iskanje potencialnih kupcev ali dobaviteljev, iskanje zastopnikov

SOFI – Swiss Organisation for Facilitating Investments
(Švicarska organizacija za pospeševanje investicij)
Stauffacherstrasse 45
8026 Zürich 4
Tel. + 41 (0)44 249 45 65
Fax + 41 (0)44 249 31 33
Elektronski naslov: contact(at)sofi.ch
Spletna stran: www.sofi.ch

SOFI se ukvarja s promocijo investitcij v državah v razvoju ali v državah v tranziciji in omogoča  prenos kapitala, tehnološkega znanja in upravljalnih izkušenj. 

OSEC – Business Network Switzerland
(Poslovna mreža za Švico)
Stampfenbachstrasse 85
Postfach 492
8035 Zürich
Tel. + 41 (0)44 365 51 51
Fax + 41 (0)44 365 52 21
Elektronski naslov: contact(at)osec.ch
Spletna stran: www.osec.ch

OSEC pomaga podjetjem iz Švice in Liechtensteina pri navezovanju in razvoju mednarodnih poslovih stikov. OSEC je zasebna organizacija s 1400 članicami, ki ima mandat švicarske vlade za promocijo razvoja švicarskega poslovanja v tujini.

V LIECHTENSTEINU:

Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
(Liechtensteinska industrijska in trgovinska zbornica)
Altenbach 8
FL-9490 Vaduz
Kneževina Liechtenstein
Tel. + 423 237 55 11
Faks + 423 237 55 12
Elektronski naslov: info(at)lihk.li
Spletna stran: www.lihk.li