Veleposlaništvo RS Bern /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

DVOSTRANSKO GOSPODARSKO SODELOVANJE

Politično in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Švico je odlično. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je blagovna menjava med Slovenijo in Švico v letu 2019 dosegla rekordno raven, in sicer 5,176 mrd EUR, kar predstavlja povečanje za 248 % v primerjavi z letom prej. Slovenski izvoz v Švico je znašal 2,268 mrd EUR ( +212 % v primerjavi z letom 2018), uvoz iz Švice je znašal 2,907 mrd EUR ( +282 %). Vsakoletna rast blagovne menjave med državama je že večletni trend, vendar je bil največji skok v zadnjih letih prav v letu 2019. Glavni razlog za izjemno rast je povečanje menjave farmacevtskih in kemičnih izdelkov, ki je obsegala levji delež  blagovne menjave (83 %) med državama. Medtem, ko je bila Švica po skupnem obsegu blagovne menjave leta 2017 15. največja trgovinska partnerica Slovenije, je bila leta 2018 na 11. in leta 2019 že na 4. mestu.

Tako je v letu 2019 Slovenija v Švico izvozila farmacevtske proizvode (80 %), zrakoplove in njihove dele (5 %), kotle, stroje, mehanske naprave (2 %), različna vozila in njihove dele (2 %), pohištvo, posteljnine, žimnice (2 %) ter električne stroje in opremo (1 %). Iz Švice pa je uvozila farmacevtske proizvode (87 %), zrakoplove in njihove dele, (4 %), organske in  kemijske proizvode (3 %), kotle, stroje in mehanske naprave (1 %), električne stroje in opremo (1 %), ure in njihove dele (1 %).

Raste tudi storitvena menjava med državama, čeprav v manjšem obsegu. Po podatkih SURS je storitvena menjava leta 2018 znašala 607,8 mio EUR in se je v primerjavi z letom poprej povečala za dobre 3 %. Izvoz storitev je znašal 431,8 mio EUR, uvoz storitev pa 176,5 mio EUR. Na področju izvoza storitev prevladujejo poslovne storitve (273 mio EUR) in transport (76,5 mio EUR), medtem ko pri uvozu prevladujejo informacijske storitve (56,8 mio EUR) in transport (43,8 mio EUR).

Švica prepoznava naložbene prednosti, ki jih ponuja slovensko gospodarstvo. Po podatkih Banke Slovenije so v letu 2018 neposredne naložbe Švice v Slovenijo dosegle 1,59 mrd EUR in so predstavljale dobro desetino vseh tujih naložb v Sloveniji, s čemer se je Švica utrdila na 3. mestu med največjimi tujimi investitorji. Slovenske naložbe v Švico so v letu 2018 znašale 11,7 mio EUR (leto prej 13,9 mio EUR).

Švica velja za enega od rastočih turističnih trgov, s katerega število obiskovalcev v Sloveniji stalno narašča. V letu 2019 so v Sloveniji zabeležili 78.696 prihodov švicarskih turistov, kar je za 16 % več kot leto prej ter 165.290 prenočitev, kar predstavlja rast v višini 10 %. Tako se je v letu 2019 v primerjavi lanskim letom povečal tudi delež švicarskih turistov v Sloveniji, in sicer z 1,11 % na 1,67 %. Prav tako se je povečal delež nočitev, z 0,99 % na 1,45 %. Privlačnost slovenske turistične ponudbe so prepoznali tudi na znamenitem turističnem sejmu FESPO v Zürichu, kjer so Slovenijo januarja 2020 izbrali kot eno od petih destinacij, ki jo je na sejmu obiskala skupina novinarjev in predstavnikov različnih švicarskih medijev, kar je bila izjemna priložnost za dodatno izpostavljenost in promocijo Slovenije.


E-priročnik "Poslovanje s Švico - kratek pregled carinskih, davčnih, delovnopravnih in nekaterih drugih vidikov poslovanja s Švico"

Na veleposlaništvu smo glede na povpraševanja slovenskih podjetij pripravili informativni e-priročnik "Poslovanje s Švico", v katerem predstavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja glede poslovanja s Švico. Aktualna različica priročnika zajema poglavja:
- Izvoz blaga iz Slovenije
- Carinske stopnje pri uvozu v Švico
- Uvoz blaga z ali brez montaže v Švico
- Začasni uvoz strojev in naprav za montažo
- Obdavčitev blaga in storitev
- Izterjava blaga
- Napotitev delavcev v Švico
- Javna naročila v Švici

SIMAP - spletni portal javnih naročil v Švici

Zainteresirana slovenska podjetja, ki jih zanima dobava blaga ali storitev v okviru javnega naročanja v Švici, lahko na spletnem portalu www.simap.ch spremljajo aktualne objave javnih naročil. Spletni portal je dostopen v štirih jezikih (nemščina, italijanščina, francoščina, angleščina), možna pa je brezplačna prijava na prejemanje obvestil po elektronski pošti.

SPLOŠNI PODATKI O SLOVENSKEM GOSPODARSTVU

Statistični urad Republike Slovenije - www.stat.si
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj - www.gov.si/umar
Ljubljanska borza - www.ljse.si
Banka Slovenije - www.bsi.si
Ministrstvo za gospodarstvo RS - www.mg.gov.si

VZPOSTAVLJANJE POSLOVNIH STIKOV

Zainteresirani slovenski in švicarski oz. liechtensteinski poslovni partnerji se lahko za informacije in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov obrnejo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bernu na elektronski naslov sloembassy.bern(at)gov.si

Koristni naslovi oz. povezave pri vzpostavljanju poslovnih stikov

V SLOVENIJI:

Izvozno okno: http://www.izvoznookno.si/

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
SI-1504 Ljubljana
Tel. + 386 (0)1 589 81 02, + 386 (0)1 589 80 00
Faks + 386 (0)1 589 81 00
Elektronski naslov: info(at)gzs.si
Spletna stran: http://www.gzs.si/

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71
SI-1000 Ljubljana
Tel. + 386 (0)1 583 05 00
Faks + 386 (0)1 505 43 73
Elektronski naslov: info(at)ozs.si
Spletna stran: www.ozs.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
Slovenija
T: 01 589 18 70
F: 01 589 18 77
E: info(at)spiritslovenia.si
W: www.spiritslovenia.si


V ŠVICI:

Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa SEC
(Švicarska-srednjeevropska trgovinska zbornica)
Stauffacherstrasse 45
8026 Zürich
Tel.  + 41 (0)43 322 25 55
Faks + 41 (0)43 322 25 53
Elektronski naslov: info(at)sec-chamber.ch
Spletna stran: http://www.sec-chamber.ch/

Kaj vam nudi SEC?

• Informacije o trgu
informacije o veljavnih zakonih in predpisih, informacije o uvoznih predpisih in  omejitvah (carinske tarife), specifične informacije o trgu glede na določeno panogo oz. državo, informacije o sejmih in svetovanje pri sodelovanju na sejmih, seminari, strokovni kongresi, predavanja, pomoč pri navezovanju stikov z državnimi organi in zvezami

• Iskanje poslovnih partnerjev
posredovanje poslovnih partnerjev, posredovanje naslovov za določeno panogo ali stroko, iskanje potencialnih kupcev ali dobaviteljev, iskanje zastopnikov

Switzerland Global Enterprise S-GE
Stampfenbachstrasse 85
8035 Zürich
Tel. + 41 (0)44 365 51 51
Fax + 41 (0)44 365 52 21
Spletna stran: https://www.s-ge.com/en/non-sbh

S-GE pomaga podjetjem iz Švice in Liechtensteina pri navezovanju in razvoju mednarodnih poslovih stikov. Ima mandat švicarske vlade za promocijo razvoja švicarskega poslovanja v tujini.

V LIECHTENSTEINU:

Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
(Liechtensteinska industrijska in trgovinska zbornica)
Altenbach 8
FL-9490 Vaduz
Kneževina Liechtenstein
Tel. + 423 237 55 11
Faks + 423 237 55 12
Elektronski naslov: info(at)lihk.li
Spletna stran: www.lihk.li