Veleposlaništvo RS Bern /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

BLAGOVNA MENJAVA MED SLOVENIJO IN ŠVICO


Švica predstavlja za Slovenijo pomembno gospodarsko partnerico, kar se odraža v obsegu menjave blaga in storitev, ki je v 2016 presegla 1,2 mlrd EUR,  zlasti pa investicij,  saj je Švica  tretji najpomembnejši investitor v slovensko gospodarstvo.

Obseg blagovne menjave s Švico je v letu 2016 znašal 746 mio EUR  (povečanje za 3,0 %), storitvene menjave pa 495 mio EUR (povečanje za 16,1%).  V letu 2016 je  (po podatkih SURS)  na švicarski trg izvažalo 1.422 podjetij, uvažalo pa 1.469 podjetij. Na prvem mestu na strani izvoza in uvoza so farmacevtski proizvodi. 
Glavni slovenski izvozni proizvodi v letu 2016 so bili  farmacevtski proizvodi (30 %),  sledijo vozila in njihovi deli (9 %), stroji in mehanske naprave in njihovi deli  (8%),  pohištvo, svetilke, montažne zgradbe (7 %), električni stroji in oprema ter njihovi deli (5 %), aluminij in aluminijasti izdelki (4 %).
Glavni slovenski uvozni proizvodi v letu 2016 so bili farmacevtski proizvodi (48 %), mineralna goriva in olja (10 %), kotli, stroji in mehanske naprave (9 %), električni stroji in oprema  (8 %), ure in njihovi deli (4 %), organski kemijski proizvodi (2 %) (vir: SURS).
Leta 2017 je blagovna menjava dosegla 1mlrd EUR (+34,2% glede na l. 2016).  Izvoz RS v Švico: 524,9 mio EUR(+23% glede na l. 2016), uvoz iz Švice 475,9 mio EUR (+49,1%).
V prvih treh mesecih 2018 je menjava med državama znašala 317,7 mio EUR (+59,7%). Slovenski izvoz v Švico dosegel 175,3 mio EUR (+54,4%), uvoz pa 142,4 mio EUR (+66,7%).
Storitvena menjava se je l. 2017 se je po začasnih podatkih povečala na 556,6 mio EUR (+12% glede na l. 2016). Izvoz storitev je znašal 338,8 mio EUR (+7%), uvoz storitev pa 217,8 mio EUR (+19%).
Turizem: V 2016 je RS obiskalo 45.705 švicarskih turistov (+8,7% kot v 2015, ko beležimo 42.032 turistov), ki so ustvarili 98.668 nočitev (10.709 več kot v 2015 - 87.959 nočitev). Švica v skupnem številu nočitev v RS z 2,6% deležem zaseda 18. mesto.
Število prihodov turistov iz Švice se v zadnjih dveh letih povečuje. Leta 2017 je slovenijo obiskalo 53.218 turistov iz Švice (+23% glede na l. 2016).

E-priročnik "Poslovanje s Švico - kratek pregled carinskih, davčnih, delovnopravnih in nekaterih drugih vidikov poslovanja s Švico"

Na veleposlaništvu smo glede na povpraševanja slovenskih podjetij pripravili informativni e-priročnik "Poslovanje s Švico", v katerem predstavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja glede poslovanja s Švico. Aktualna različica priročnika zajema poglavja:
- Izvoz blaga iz Slovenije
- Carinske stopnje pri uvozu v Švico
- Uvoz blaga z ali brez montaže v Švico
- Začasni uvoz strojev in naprav za montažo
- Obdavčitev blaga in storitev
- Izterjava blaga
- Napotitev delavcev v Švico
- Javna naročila v Švici

SIMAP - spletni portal javnih naročil v Švici

Zainteresirana slovenska podjetja, ki jih zanima dobava blaga ali storitev v okviru javnega naročanja v Švici, lahko na spletnem portalu www.simap.ch spremljajo aktualne objave javnih naročil. Spletni portal je dostopen v štirih jezikih (nemščina, italijanščina, francoščina, angleščina), možna pa je brezplačna prijava na prejemanje obvestil po elektronski pošti.

SPLOŠNI PODATKI O SLOVENSKEM GOSPODARSTVU

Statistični urad Republike Slovenije - www.stat.si
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj - www.gov.si/umar
Ljubljanska borza - www.ljse.si
Banka Slovenije - www.bsi.si
Ministrstvo za gospodarstvo RS - www.mg.gov.si

VZPOSTAVLJANJE POSLOVNIH STIKOV

Zainteresirani slovenski in švicarski oz. liechtensteinski poslovni partnerji se lahko za informacije in pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov obrnejo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bernu na elektronski naslov vbe(at)gov.si ali pa izpolnijo Zaprosilo za izvedbo pomoči / storitve>>>.

Koristni naslovi oz. povezave pri vzpostavljanju poslovnih stikov

V SLOVENIJI:

Izvozno okno: http://www.izvoznookno.si/

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
SI-1504 Ljubljana
Tel. + 386 (0)1 589 81 02, + 386 (0)1 589 80 00
Faks + 386 (0)1 589 81 00
Elektronski naslov: info(at)gzs.si
Spletna stran: www.gzs.si

Obrtna zbornica Slovenije
Celovška cesta 71
SI-1000 Ljubljana
Tel. + 386 (0)1 583 05 00
Faks + 386 (0)1 505 43 73
Elektronski naslov: info(at)ozs.si
Spletna stran: www.ozs.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
Slovenija
T: 01 589 18 70
F: 01 589 18 77
E: info(at)spiritslovenia.si
W: www.spiritslovenia.si


V ŠVICI:

Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa SEC
(Švicarska-srednjeevropska trgovinska zbornica)
Stauffacherstrasse 45
8026 Zürich
Tel.  + 41 (0)43 322 25 55
Faks + 41 (0)43 322 25 53
Elektronski naslov: info(at)sec-chamber.ch
Spletna stran: www.sec-chamber.ch

Kaj vam nudi SEC?

• Informacije o trgu
informacije o veljavnih zakonih in predpisih, informacije o uvoznih predpisih in  omejitvah (carinske tarife), specifične informacije o trgu glede na določeno panogo oz. državo, informacije o sejmih in svetovanje pri sodelovanju na sejmih, seminari, strokovni kongresi, predavanja, pomoč pri navezovanju stikov z državnimi organi in zvezami

• Iskanje poslovnih partnerjev
posredovanje poslovnih partnerjev, posredovanje naslovov za določeno panogo ali stroko, iskanje potencialnih kupcev ali dobaviteljev, iskanje zastopnikov

SOFI – Swiss Organisation for Facilitating Investments
(Švicarska organizacija za pospeševanje investicij)
Stauffacherstrasse 45
8026 Zürich 4
Tel. + 41 (0)44 249 45 65
Fax + 41 (0)44 249 31 33
Elektronski naslov: contact(at)sofi.ch
Spletna stran: www.sofi.ch

SOFI se ukvarja s promocijo investitcij v državah v razvoju ali v državah v tranziciji in omogoča  prenos kapitala, tehnološkega znanja in upravljalnih izkušenj. 

OSEC – Business Network Switzerland
(Poslovna mreža za Švico)
Stampfenbachstrasse 85
Postfach 492
8035 Zürich
Tel. + 41 (0)44 365 51 51
Fax + 41 (0)44 365 52 21
Elektronski naslov: contact(at)osec.ch
Spletna stran: www.osec.ch

OSEC pomaga podjetjem iz Švice in Liechtensteina pri navezovanju in razvoju mednarodnih poslovih stikov. OSEC je zasebna organizacija s 1400 članicami, ki ima mandat švicarske vlade za promocijo razvoja švicarskega poslovanja v tujini.

V LIECHTENSTEINU:

Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
(Liechtensteinska industrijska in trgovinska zbornica)
Altenbach 8
FL-9490 Vaduz
Kneževina Liechtenstein
Tel. + 423 237 55 11
Faks + 423 237 55 12
Elektronski naslov: info(at)lihk.li
Spletna stran: www.lihk.li