Veleposlaništvo RS Bern /Veleposlaništvo /

O veleposlaništvu

Veleposlaništvo Republike Slovenije V Bernu predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo v Švicarski konfederaciji in Kneževini Lihtenštajn, varuje in uresničuje interese Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb v Švicarski konfederaciji in Kneževini Lihtenštajn ter pospešuje in razvija prijateljske odnose in sodelovanje med državami na vseh področjih.
 
V tem okviru so glavne naloge Veleposlaništva Republike Slovenije v Bernu :

•navezava in vzdrževanje ter krepitev stalnih stikov s švicarskimi in lihtenštajnskimi državnimi ustanovami in njihovimi uradnimi predstavniki;
•posredovanje informacij o Sloveniji in možnostih sodelovanja na področjih skupnega interesa ter zagotavljanje pogojev za krepitev sodelovanja med državami;
•stalno obveščanje švicarske in lihtenštajnske strani o slovenskih stališčih, razvoju in interesih Slovenije ter stalno in sprotno obveščanje slovenske strani o švicarskih in lihtenštajnskih stališčih o zadevah, ki so v osrednjem interesu Švice in Lihtenštajna;
•vzpostavitev in lajšanje gospodarskih stikov med gospodarstveniki držav;
•organizacija in sodelovanje pri slovenskih kulturnih dogodkih v Švici in Lihtenštajnu;
•spremljanje poročanja švicarskih in lihtenštajnskih medijev o Sloveniji ter navezovanje stikov z novinarji;
•vzdrževanje in krepitev stikov s slovensko skupnostjo v Švici in Lihtenštajnu;
•konzularna pomoč slovenskim državljanom v Švici in Lihtenštajnu.