Veleposlaništvo RS Bern /Novice /
18.09.2020  

Potrjevanje obrazcev podpore pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Sindikat delavcevMigrantov Slovenije, zanj predsednik Sindikata Mario Fekonja in podpredsednik Martin Ivec (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela.Kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je določen torek 15. 9. 2020 kot zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek 13. 11. 2020 .
V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »ZA VIŠJE NADOMESTILO«, šifra 854.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo.
Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat delavcev Migrantov Slovenije
Kraljeviča Marka ulica 19
2000 Maribor

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota
bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila
identiteto volivca.

Dodatna pojasnila lahko pridobite na naslednjih telefonskih številkah in e-naslovih:
+386 1 428-44-30,+386, +386 1 428-40-64, Renata.Blaznik(at)gov.si,
Alenka.Colja(at)gov.si

Predlog zakona je dostopen tu.

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca je dostopen tu.

Obrazec, ki ga izpolni volilec je dostopen tu.