Veleposlaništvo RS Bern /Novice /
23.10.2020  

Potrjevanje obrazcev podpore pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je skupina pobudnikov (Luka juri, prvopodpisani, anja Pavrič, Boštjan Gerdelj in Ante Moscatelli), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (dalje: pobuda).

Kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je določen petek, 23.10.2020, kot zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 21.12.2020. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »ZA ZNIŽANJE DDV«, šifra 861.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo.
Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

ZMOREMO 

Luka Juri 

Hrib 13 

6276 Pobegi

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota
bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila
identiteto volivca.