Veleposlaništvo RS Bern /Novice /
25.02.2021  

Zbiranje podpisov SAMO JA POMENI JA

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: SAMO JA POMENI JA. Dane podpore pa se evidentirajo v registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, pod enotno šifro 876.

Volivci v tujini: 

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec

p.p. 1717

1101 Ljubljana