Veleposlaništvo RS Bern /Novice /
07.08.2020  

Vlada RS je Švico s 6.8.2020 uvrstila na rumeni seznam (Covid-19)

Kaj sprememba pomeni za slovenske državljane in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji?

V Slovenijo lahko vstopijo BREZ karantene državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam). Npr. na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama (obvezna 14-dnevna karantena).

Kaj sprememba pomeni za švicarske državljane državljane in tujce, ki bivajo v Švici?

Ob vstopu je obvezna 14-dnevna karantena, razen za nekatere izjeme:
⚫ Turistični razlog (rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu ste uredili, preden je bila država črtana s seznama varnih držav) – potrebujete dokazilo o rezervaciji in negativni test na COVID-19.
⚫ Tranzitiranje potnikov z namenom potovanja v drugo državo – Slovenijo morate prečkati v 12 urah.
⚫ Čezmejni dnevni delovni migranti – potrebujete dokazilo oziroma izjavo za prehajanje meje.
⚫ Čezmejni tedenski delovni migranti – potrebujete dokazilo oziroma izjavo za prehajanje meje in negativni test.
⚫ Oseba v gospodarskem prometu, ki se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni test na COVID-19 – potrebujete dokazilo o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev).
⚫ Oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza – potrebujete spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza.
⚫ oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu.
⚫ Oseba z diplomatskim potnim listom.
⚫ Oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode – potrebujete potrdilo in negativni test na COVID-19.
⚫ Pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Oseba, ki mejo prehaja zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njeni starši oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Oseba, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Oseba, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.
⚫ Pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini – potrebujete negativni test na COVID-19.
⚫ Predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče.

Izvid negativnega testa na COVID-19 ne sme biti starejši od 36 ur. Opravljen mora biti v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil NIJZ.